Podaci i fotografije iz povijesti djelovanja KUD-a Lipa Lipovljani

stara pisma i slike