Članovi Kulturno umjetničkog društva LIPA Lipovljani svojim nastupom uveličali su blagdan Svetog Roka koji se svake godine slavi u malom selu Krivaj.

Mjesto Krivaj smješteno je u Lipovljanskoj općini, broji oko tristo stanovnika.

Starija i tamburaška skupina KUD-a LIPA domaćoj publici i gostima predstavila se pjesmama i plesovima Brodskog posavlja pod nazivom Savo vodo. Koreografiju je postavio stručni voditelj Tihomir Krmek, pratnja tamburaška skupina. Voditelj profesor glazbe Franjo Rodić.

Nastup u Krivaju 2013 01
Nastup u Krivaju 2013 03
Nastup u Krivaju 2013 05
Nastup u Krivaju 2013 02
Nastup u Krivaju 2013 04