Kulturno umjetničko društvo Lipa u subotu 14. travnja 2012. gostovalo je na Uskršnjem koncertu koji su pripremili članovi KUD-a Graničar iz Stupničkih Kuta.

Pored KUD-a Lipa na koncertu su sudjelovali dječja i odrasla skupina KUD-a Graničar, KUD Beravci, KUD iz okolice Đakova, KUD Repušnica i Zavičajni KUD Žeravac iz Slavonskog Broda.

Lipaši su se predstavili običajem Cvjetnice, kolom Okreni se moje kolo malo, Snježak pršti neven vene. Folklornu skupinu pratili su tamburaši KUD-a Lipa.

Nakon bogatog programa nastavljeno je druženja svih kulturno umjetničkih društava do dugo u noć. Ponovo su sklopljena prijateljstva i dogovoreni nastupi. Dogovoren je nastup u Žeravcu, Bosanska posavina – mjestu koje je udaljeno oko dvadest kilometara od Slavonskog Broda i nastup u Repušnici koji će se održati 16. lipnja 2012. godine.

Lipaši su se vratili u Lipovljane puni lijepih dojmova i utisaka. Nastup u Kutima bio je deveti nastup ove godine. Prema pozivima koji su nam u ovim trenucima upućeni nadamo se da ćemo ove godine ostvariti veći broj nastupa u odnosu na 2011. godinu.