Lipovljanski susreti, manifestacija nacionalnih manjina ove godine održala se drugi puta nakon dvadeset godina pauze. U kulturno umjetničkom programu pored dvanaest nacionalnih manjina, sudjelovala su domaća društva iz Lipovljana: KUD Lipa, Češka beseda, MPZ Lira, KPDU Karpati i Matica slovačka Lipovljani.

Članovi kulturno umjetničkog društva LIPA predstavili su se izvornim lipovljanskim kolom u izvornim lipovljanskim nošnjama u znaku perunike. Zapise je prikupio stručni voditelj Tihomir Krmek. Nakon dugogodišnjeg i napornog rada kolo je na scenu postavio gospodin Tihomir Krmek, glazbeno obradio profesor glazbe Franjo Rodić.

Kulturno umjetničko društvo LIPA održava prekrasnu suradnju sa Maticom slovačkom Lipovljani, stoga su Lipaši na kraju kulturno umjetničkog programa izveli Šariš polku. Koreografiju je postavio umjetnički koreograf Tihomir Krmek, pratnja tamburaška skupina KUD-a LIPA koju je uvježbao profesor glazbe Franjo Rodić.

Fotografije snimljene dana 27.08.2011. u Lipovljanima za vrijeme održavanja Lipovljanskih susreta 2011. godine. Lipovljanski susreti, manifestacija nacionalnih manjina ove godine održala se drugi puta nakon dvadeset godina pauze.

Fotografije su složene redoslijedom kako su i snimljene. Autor fotografija nije pratio do kraja nastupe svih KUD-ova.