Organizator Božićnog Koncerta u Lipovljanima bio je zbor MPZ Lira Lipovljani. Koncert je održan 22.12. 2012. u crkvi Svete Ane.

Sudjelovali su MPZ Lira, Udruga umirovljenika, KPDU Karpati Lipovljani, KUD Lipa Lipovljani, Česka beseda Lipovljani, Matica slovačka Lipovljani i Udruga mladih. Udruge su izvodile po tri duhovne božićne pjesme. Iako je bilo jako hladno crkva je bila puna posjetitelja. Članovi tamburaške skupine sa voditeljem Franjom Rodićem izveli su tri duhovne pjesme.

Nakon završenog koncerta, članovi KUD-a Lipa po starom dobrom običaju ispred crkve odsvirali su nekoliko pjesama. Slijedio je domjenak za sve sudionike u dvorani Grko-katoličke crkve. Lipaši su ponovo doprinijeli dobrom ugođaju.

 

Slijede fotografije snimljene za vrijeme domjenka nakon održanog koncerta.