Home » Nastupi » Inozemstvo » KUD Lipa u Bratislavi

KUD Lipa u Bratislavi

KUD LIPA Lipovljani gostovao je u Bratislavi na III. festivalu “Tragom naših starih”.

Bratislava

U petak 17. srpnja 2015. članovi Kulturno umjetničkog društva LIPA i Mpz “LIRA” u organizaciji Matice slovačke Lipovljani uputili su se na nastup u Bratislavu. Tih dana bili smo gosti Gradišćanskih Hrvata. Za nastup zaslužni su Radoslav Janković i Josip Krajči, odnosno dugogodišnje prijateljstvo između Matice slovačke Lipovljani i Gradišćanskih Hrvata. Treći festival u Bratislavi nosio je naziv ” Tragom naših starih”. U prekrasnom programu koji je započeo svečenim mimohodom u Hrvatskom grobu nastavio se nastupom na trgu u Bratislavi. LIPA i LIRA su nastupe vrhunski odradili. Posebnost festivala bio je štand Turističke zajednice općine Lipovljani. Vratili smo se u Lipovljane umorni ali zadovoljni. Ponovo smo upoznali nove ljude i stekli nove prijatelje.